"Sebep ve Tedavisi"

Sebepleri:
-Yaş(orta ve ileri yaş)
-Kalıtım
-Cinsiyet(kadınlarda daha fazla)
-Yapısal bozukluğu(doğuştan veya travma sonrası eklemin bozulması)
-Eklem hastalıkları(romatizmal hastalıklar ve enfeksiyon)
-Kilo

Tedavisi:
-İlaç tedavisi
-Eklem içi enjeksiyonlar
-Fizik tedavi ve rehabilitasyon
-Artroskopik debridman
-Kemik düzeltici ameliyatlar
-Protez