"ARTROSKOPİ" NEDİR?

Artroskopi; eklem problemlerinin tanı ve tedavisinde eklemin içinin görüntülenmesi için ortopedist tarafından kullanılan cerrahi bir işlemdir. Kelime olarak ‘Eklemin İçine Bakmak' anlamına gelir. Teknik olarak artroskopik işlem genel veya bölgesel anestezi altında açılan küçük bir kesiden eklemin içerisine optik ile girilip eklemin büyütülerek ekrana yansıtılması ile yapılan işlemdir. Büyütülmüş ve netleştirilmiş görüntü, yapıları daha yakından inceleme olanağı sağladığı gibi aynı anda tedavinin de yapılmasını sağlar.

SPOR YARALANMALARI


Spor yaralanmaları terimi, vücudun tamamının veya bir bölgesinin, normalden fazla bir kuvvetle karşılaşması sonucunda, dayanıklılık sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan durumları kapsar. Spor yaralanmalarının çoğu sadece spor yapanlarda değil, spor yapmayan kişilerde de ortaya çıkabilir. Ancak mesleği spor olanlarda kas iskelet-sistemi ve kardiovasküler (kalp-damar) sistemin üst seviyede olması ve bu seviyenin devamlı korunması mecburiyeti yaralanmanın hızlı ve aktif bir rehabilitasyon programı ile tedavisini mecburi kılar.

Günümüzde spor yaralanmasının sporcuyu sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da etkilediği, bu sebeple sporcunun bir ekip tarafından değerlendirilip rehabilite edilmesi gerektiği bilinmektedir.
 • Yorgunluk ve aşırı yüklenme,
 • Önceden geçirilmiş ve tam tedavi edilmemiş yaralanmalar,
 • Soğuk,aşırı gerilme ve enfeksiyon gibi etkenlere bağlı kas ve eklem sertlikleri,
 • Geçirilmiş yaralanma veya eğitimsizlik nedeniyle oluşan kas zayıflıkları,
 • Kaslar arası güç dengesizliği,
 • Spor araç ve gereçlerinde yetersizlik,
 • Bedensel hazırlığın tam olmaması, ısınma eksikliği,
 • Spor dalının sporcuya uygun olmaması,
 • Yetersiz teknik,
 • Ruhsal yönden hazır olmama,
 • Aşırı rekabet, yarışmalı sporlar,
 • Hastalıklar.