"Colles Kırığı"

İlk kez 1814’ de Abraham Colles tarafından tanımlanmıştır. Her yaş gurubunda sık karşılaşılan kırıklardandır. Ancak en sık görüldüğü yaş gurubu 40 yaşının üzerindeki bayanlardır. Sık sebebi outstreched hand pozisyonunda düşme sonucu oluşur.

Kırık genellikle radius distal metafizinde olur ve distaldeki kırık fragmanı dorsale deplase ve açıklığı dorsale bakan angulasyon ve kısalık olur. Bunun sonucu olarak el bilek bölgesinde çatal sırtı deformitesi meydana gelir. Buna Colles kırığı denir. Bazen kırıkta distal kırık fragamanının volare yer değiştirdiği ve açıklığı volare bakan angulasyon olduğu görülür ki buna ters Colles veya Smith kırığı denir.

Sınıflama : Extraartiküler, intraartiküler ve kırıklı çıkıklar olarak sınıflanabilir. Barton kırıkları kırıklı çıkık özelliğinde olup, radius distalinden eklemi ilgilendiren kemik bölgeden küçük bir kemik parçası kopar ve bu kemik parçası ile birlikte carpal kemikler disloke olur. Şayet kırık radiusun dorsal kenarında ise dislokasyon dorsaledir ve bunun adı dorsal Barton kırığıdır. Eğer radiusun volar kenarından bir kemik parçası kopar ve karpal kemikler volare disloke olursa buna volar Barton kırığı denir. Chauffeur( Şöför ) kırığı radius distalinde karşılaşılan diğer bir kırık olup, radial stiloidin kırlmasıdır. İlk kez otomobil kullananlarda elin çarpması sonucu oluştuğu görüldüğü için bu ad verilmiştir.

Tedavi :
1. Kapalı redüksiyon ve alçı : Angulasyonlar düzeltilmeli ve radiustaki kısalık önlenmelidir. Özellikle ekstraartiküler kırıklarda bu yöntem uygulanır.
2. Perkütanöz çivileme : Kırık skopi altında redükte edildikten sonra çivileme yapılır.
3. Açık redüksiyon ve plak ve vidalarla internal fiksasyon : Fragmanın çok olduğu durumlarda rijit fiksasyon yapıp erken harekete başlama imkanı verdiği için tercih edilir.
4. Eksternal fiksasyon : Özellikle çok parçalı kırıklarda tercih edilir. Radiusdaki kısalık, angulasyon ve eklme yüzündeki düzensizlikler eksternal fiksatör uygulanarak ligamentotaksis yani ligamentlerin gerdirilmesi yöntemi ile düzeltilir.

Komplikasyonlar :
1 ) Distal radio-ulnar eklem problemleri,
2 ) Spontan kapalı tendon rüptürleri ( özellikle m.ekstansör pollicis longus ),
3 ) Karpal Tunnel Sendromu.

El bileğinin çok görülen bir kırığıdır.
Köprücük kemiği kırığı gibi, bunun da nedeni, uzatılmış elin üzerine düşmektir. Önkolun dış kemiği olan radius, el bileği ekleminin takriben 2 cm. üstünde kırılır ve ufak kemik parçası yukarı doğru itilir. Bu kırık “ye­mek çatalı” görünümüyle, kolaylıkla ta­nınır.
Tedavi için, röntgen filminin çekilmesi ve anestezi altında, parçaların yerle­rine getirilip, bir ay kadar bileğin ince bir alçı bandajında tutulması gerekir. El ve önkol alçıdayken hasta, omzunun sertleşmesine dikkat etmelidir, çünkü böyle bir sertlik yerleştiği takdirde, dü­zelmesi oldukça zordur; omuzun tam serbest hareketi iyileşmeyecek şekilde kaybolabilir.

El kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon endikasyonları:

· Stabil olmayan kırıklar
· İyi redükte edilmemiş kırıklar
· Açık kırıklar
· Yumuşak doku problemi ile birlikte olan kırıklar
· Multipl kırıklar
· Eklem kırıkları
· Kemik kaybı ile birlikte olan kırıklar.

El kırıklarının komplikasyonları:

· Eklem sertliği
· Eklem kontraktürleri (özellikle fleksiyon kontraktürü)
· Ağrı
· Kuvvetsizlik
· Intrinsik kas kontraktürü
· Kronik ödem
· Tendon yapışıklığı
· Malrotasyon
· Eşlik eden yaralanma (damar, sinir, doku kaybı)
· Refleks sempatik distrofi
· Enfeksiyon
· Non union

Radius alt uç metafizinin dorsale doğru açılanma gösteren kırığıdır (Şek 19).

Oluş mekanizması:

Açık el üzerine düşmekle oluşur. Kırık oluşması için kadınlarda ortalama 195, erkeklerde ise 280 Kg lık kuvvet gereklidir. Bu kuvvetler el bileği 40-90 derece dorsifleksiyonda iken geçerlidir. Dorsifleksiyon azaldıkça kırık için gerekli kuvvet miktarı da azalmaktadır.

Belirtiler: Süngü, çatal sırtı deformitesi.

Tedavi: Redüksiyon sağlanabiliyorsa konservatif. Özellikle genç hastalarda anatomik redüksiyon başarılamazsa cerrahi girişim uygulanır.