"ARTROSKOPİ NEDİR"

Görüntüleme tekniklerindeki gelişme bize küçük bir kesiden girerek ekleme müdahale etme şansını vermektedir. Artroskopi sayesinde operasyonarda oluşan komplikasyonlar en aza inmektedir.

Artroskopi Nedir?
Artroskopi eklem problemlerinin tanı ve tedavisinde eklemin içinin görüntülenmesi için ortopedist tarafından kullanılan cerrahi bir işlemdir. Kelime olarak ‘eklemin içine bakmak' anlamına gelir. Teknik olarak artroskopik işlem genel veya bölgesel anestezi altında açılan küçük bir kesiden eklemin içerisine optik ile girilip eklemin büyütülerek bir televizyon ekranına yansıtılması ile yapılan işlemdir. Büyütülmüş ve netleştirilmiş görüntü, yapıları daha yakından inceleme olanağı sağladığı gibi aynı anda tedavinin de yapılmasını sağlar.

Neden Artroskopi?
Eklem yaralanmalarının ve hastalıklarının tanısı için başlangıç olarak: hastanın hikayesi fizik muayene bulguları ve röntgen ile değerlendirilmesi gereklidir. Bunlara ek olarak MRI ve BT gibi daha ileri tanı yöntemleri gerekebilir. Tedavisi cerrahi gerektiren eklem yaralanmalarında açık cerrahi müdahalenin yaratacağı komplikasyonlardan kaçınmak, hastayı günlük yaşantısına daha erken kavuşturmak, eklem içi patolojilerin tanı ve tedavisini en iyi şekilde yapmak için artroskopik cerrahi yöntemi tercih edilir.
Artroskopik cerrahi sıklıkla diz ve omuz eklemine yapılamakla beraber; dirsek, el bileği, kalça ve ayak bileğine de yapılabilmektedir.

DİZ: artroskopik olarak diz ekleminde şu işlemler yapılır;
-Menisküs yırtıklar
-Ön ve arka çapraz bağ(ACL-PCL) yırtıkları
-Osteoartrit(kireçlenme)
-Kıkırdak lezyonları(OCD)
-Sinovit
-Eklem faresi
Menisküsler diz içinde uyluk ile kaval kemikleri arasında yarım ay şeklindeki kıkırdak yapılardır. Nadiren ‘O' şeklinde olurlar ve buna ‘Diskoid Menisküs' denir.
Sıklıkla karşılaşılan menisküs yırtıkları ya bir travma ile yada yıllar içinde meydana gelen yıpranma sonucunda oluşur. Klinik olarak menisküs yırtıkları kendini: ağrı, kilitlenme ve hareket kısıtlılığı ile gösterir. Tedavi olarak yırtılan menisküsün bir kısmının alınması(parsiyel menisektomi) veya yırtılan kısmın dikilmesi ile yapılır. Tedavinin ne şekilde yapılacağı hastanın yaşına ve yırtığın meniküsün hangi bölümünde olduğuna bağlıdır.
Artroskopik menisektomi ameliyatını takiben hastalar genellikle aynı gün taburcu edilebilirler. Hasta ameliyat sonrasında bir çift koltuk değneği ile üzerine basabilmektedir ve 4-5 gün sonra da işine gidebilmektedir. Ancak menisküs tamiri yapılmış ise bu durumda hastanın yaklaşık 2 ay üzerine basmaması gerekmektedir.
Ön ve arka çapraz bağlardan, ön çapraz bağ yırtığı daha sık olmaktadır ve bu bağların dikilmesi söz konusu olmadığından, tedavi bağın yeniden oluşturulması ile yapılmaktadır. Bu işlem ise diz çevresinde bulunan diğer bağların(semitendinöz-grasilis, patellar tendon, quadriceps tendonu) veya kadavradan alınan bağların kullanılması ile yapılmaktadır. Kullanılan bu bağlar kemiğe özel vidalar ile tutturulur. Ameliyat sonrası hasta koltuk değneği ile üzerine kısmi basabilmekte (bu süre yaklaşık 2 haftadır) ve takiben iyi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı gerekmektedir. Ön çapraz bağ ameliyatı olan hastaların spora dönüş süresi yaklaşık 6 aydır.
Osteoartrit (OA- kireçlenme) sık görülen bir eklem hastalığıdır. Eklem kıkırdağının yapısının bozulması, aşınması, incelmesi ve hatta kaybına neden olur. Osteoartrit eklemlerin normal yapısını bozarak, ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, hareket sırasında eklemden çıtırtı sesinin gelmesi şeklinde klinik bulgular verir. OA bilinen bazı sebepleri ve tedavisi şu şekilde özetlenebilir:

Sebepleri:
-Yaş(orta ve ileri yaş)
-Kalıtım
-Cinsiyet(kadınlarda daha fazla)
-Yapısal bozukluğu(doğuştan veya travma sonrası eklemin bozulması)
-Eklem hastalıkları(romatizmal hastalıklar ve enfeksiyon)
-Kilo

Tedavisi:
-İlaç tedavisi
-Eklem içi enjeksiyonlar
-Fizik tedavi ve rehabilitasyon
-Artroskopik debridman
-Kemik düzeltici ameliyatlar
-Protez

Artroskobik debridman; girişimsel bir yöntem olan artroskobik debritman, artroplasti öncesi vakit kazanmak açısından önemli bir seçenektir. Debriman; eklem içinin serum fizyolojik ile yıkanması, serbest cisimlerin çıkarılması, yıpranmış ve yırtılmış olan menisküslerin temizlenmesi, saçaklanmış olan kıkırdak parçalarının traşlanması ve temizlenmesi ile yapılır. Bu işlem ile hastaların büyük bir kısmında uzun süreli rahatlama olmaktadır. Bu işlemin esas amacı kireçlenmiş olan ekleme uygulanacak protezin süresini geciktirmektir.