"Ayak Bileği Kırığı"

Ayak bileği eklemi tibia ( kaval) kemiği, fibula kemiği ve talus kemiğinden oluşan bir eklemdir.
Fibulanın son noktası ayak bileğinin dış çıkıntısıdır. (lateral malleol), kaval kemiğinin sonlanma noktası ayak bileğinin iç çıkıntısıdır ( medial malleol) Ayak bileği kırıkları malleolalden sadece bir tanesini içerdiğinde unimalleolal kırık, her iki malleolu içerdiğinde bimalleolal kırık olarak adlandırılır. Ayrıca eğer kırıkta kaval kemiği ile talus arasında eklem yapan yüzeyde kırık gelişirse pinon kırığı olarak adlandırılır.
Tüm kırıklarda kırığın tedavisinin planlanmasında kırığın ayrışma miktarı, eklem yüzeyine uzanıp uzanmaması, eşlik eden bağ problemlerinin var olup olmaması etkin olacaktır. Eklem içine uzanan bağ problemleriyle beraber olan ve çok parçalı deplase (ayrışmış) kırıklarda cerrahi tedavi yapılması uygun olacaktır.

Tedavi Süreci:
Alçılama yöntemi ile takip edilen kırıklarda kırığın tipine göre 2-6 haftalık üstüne yük vermeme dönemi olabilir. Ameliyatlı kırıklarda ise bu süre yaklaşık 4 haftadır. Alçının çıkarılması ile beraber ayak bileği hareketinin başlanması ve düzenlenmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başlanması uygun olacaktır.
Ameliyatsız tedavi edilmiş hastalarda ayağın tam olarak normal fonksiyonlarına dönmesi yaklaşık 3 aylık bir zamanı alırken ameliyat edilmiş hastalarda bu süre 6 aya kadar uzayabilir.